Anunt concurs ocupare posturi OCPI SIBIU PNCCF

Rezultat concurs consilier cadastru PNCCF 2016

Rezultat concurs asistent registrator principal PNCCF 2016

Centralizator interviu consilier cadastru PNCCF2016

Centralizator interviu asistent registrator principal PNCCF2016

Centralizator rezultat final al probei scrise la concursul organizat pt. ocuparea posturilor vacante din cadrul Biroului de inregistrare sistematica sustinuta in data de 22.03.2016

 Lista persoane admise sa participe la concursul din data de 22.03.2016

Anunt concurs (22.03-29.03.2016) ocupare posturi OCPI SIBIU PNCCF – perioada determinata

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014 (ODG ANCPI nr. 700/2014)

Art. 25. –   (1)Partea digitală a documentaţiei cadastrale cuprinde fişier .cpxml iar lipsa acestuia duce la respingerea documentaţiei cadastrale. Persoanele autorizate sunt obligate să înregistreze şi on-line cererile şi fişierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului regulament. 

   (2) La solicitarea oficiului teritorial, pentru măsurătorile efectuate prin tehnologie GNSS, partea digitală a documentaţiei va fi completată în conformitate cu prevederile menţionate în prezentul regulament. 

Program nou functionare OCPI

Incepand cu data de 1 septembrie 2014, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu își modifică programul de lucru cu publicul. Astfel, oficiile din țară vor prelua și vor elibera cereri și lucrări după următorul program:

  • Depunerea cererilor având ca obiect serviciile de cadastru și publicitate imobiliară se efectuează, pentru toate categoriile de solicitanți, zilnic, de luni până vineri, între orele 8:30- 14:00; Ultimul bon de ordine se elibereaza la ora 13.30
  • Eliberarea lucrarilor de cadastru și publicitate imobiliară se efectuează, pentru toate categoriile de solicitanți, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 11:00 – 16:00.