Anunt important

In conformitate cu ODG ANCPI nr. 779/2014 si a adresei ANCPI nr. 11942/2014 concursul pentru postul de tehnician cadastru IA NU se mai organizeza.

Anuntul privind concursul pentru ocuparea celorlalte 2 posturi (consilier IA – birou economic si asistent registrator principal  serviciul publicitate imobiliara) ramane valabil.

Posted in ocpi | Comments Off

Anunt concurs ocupare posturi vacante

anunt concurs angajare 3.09.2014

Posted in ocpi | Comments Off

Rezultate examen autorizare 30.05.2014

Rezultate examen autorizare

Posted in ocpi | Comments Off

Ordin 123/2014 ANCPI schimbare categ. folosinta terenuri

Ordin nr. 123/2014 DG ANCPI schimbare categ. folosinta terenuri

Posted in ocpi | Comments Off

Ordin nr.1/2014 specificatii tehnice cadastru general

Ordin nr.1/2014 DG ANCPI

Anexa Ordin nr.1/2014 DG ANCPI

Posted in ocpi | Comments Off

Prelungire termene Legea 165/2013

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 24.12.2013.

Având în vedere stadiul procesului de inventariere a terenurilor agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, necesitatea identificării tuturor suprafeţelor disponibile şi împlinirea iminentă a unor termene, până la care este necesară finalizarea acestor activităţi,
luând în considerare faptul că în lipsa prelungirii acestor termene există riscul nefinalizării procesului de restituire în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prorogare a termenului privind predarea-primirea de către casele de asigurări sociale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a titlurilor în care sunt individualizate obligaţiile de plată privind contribuţiile sociale stabilite pentru perioada anterioară datei de 30 iunie 2012 pune în dificultate desfăşurarea activităţii de administrare a veniturilor bugetului general consolidat,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. -
Se instituie un termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în care comisia prevăzută la art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, finalizează situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativteritorială.
Art. II. -
(1) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 septembrie 2014.
(2) Termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.
Art. III. -
Termenul prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013, se prorogă până la data de 30 iunie 2014 inclusiv.
  PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ştefan Stoica
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Proprietăţilor,
George Băeşu
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 23 decembrie 2013.
Nr. 115.
Posted in ocpi | Comments Off

Statie GNSS Medias MEDS – schimbare nume

Anunt important !!!

Stimați utilizatori ROMPOS,

Ca urmare a demersurilor efectuate de Centrul Național de Servicii ROMPOS în vederea obținerii de numere DOMES pentru 69 de stații permanente, se va recurge la modificarea codurilor din 4 caractere (ID-urilor) pentru stațiile permanente din tabelul de mai jos, începând cu data de 25 octombrie 2013.

 

Nr.Crt. Localitate ID vechi ID nou
1 Alba Iulia ALBA ABIU
2 Alexandria ALEX ALXR
3 Băilești BAIL BAIS
4 Călărași CALA CALR
5 Cernavodă CERN CRNV
6 Dărmănești DARM DRMN
7 Mangalia MANG MNGL
8 Mediaș MEDI MEDS
9 Nehoiu NEHO NEHU
10 Petrești PTRE PTRS
11 Petroșani PETR PETO
12 Piatra Neamț PINT PTNT
13 Slatina SLAT SLTN
14 Tulcea TULC TLCA
15 Târgoviște TARG TRGV
16 Râmnicu Vâlcea VAL1 VLC1

 

Aceste numere DOMES reprezintã coduri unice de identificare la nivel internațional, iar lista tuturor stațiilor permanente care au atribuite aceste numere, poate fi consultatã accesând urmãtorul link: ftp://igs-rf.ign.fr/pub/DOMES/codomes.snx.

Veți regãsi în aceastã listã toate cele 74 de stații permanente ce fac parte integrantã din Sistemul Românesc de Determinare a Poziției (ROMPOS).

Vã mulțumim pentru înțelegere!

Centrul Național de Servicii ROMPOS

Posted in ocpi | Comments Off

in atentia Birourilor Notariale

Va informam ca de luni, 12.08.2013, se va extinde faza pilot in toata tara, prin care toti notarii vor  putea solicita extrase eliberate online, semnate electronic, optiune valabila in cazul alegerii modalitatii de comunicare “Electronic (RGI online).

Posted in ocpi | Comments Off

SOLUTIONAREA REFERATELOR DE COMPLETARE DE CATRE PERSOANELE AUTORIZATE

In cazul cererilor inregistrate de catre PFA  prin intermediul RGI on-line:

La solutionarea referatelor de completare va rugam sa incarcati si fiserul cp modificat aferent cererii. 
     Cererile inregistrate de catre autorizat pot fi modificate doar de catre acesta !!!

Posted in ocpi | Comments Off

Anunt ROMPOS

Stimați utilizatori ROMPOS,

Vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 16 iulie 2013, datorită unor manevre tehnice întreprinse în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite, adresa de IP 195.138.192.250 nu va mai fi disponibilă.

Pentru conectarea la serviciul ROMPOS, vă rugăm să utilizați (în configurarea Ntrip Client) domeniul gnss.rompos.ro sau dacă acest lucru nu este posibil, adresa de IP 195.138.192.240. (port 2101)

Vă mulṭumim pentru înṭelegere!

Posted in ocpi | Comments Off