Consultare publica

Avand in vedere faptul ca Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliară (ANCPI) a supus consultării publice proiectul de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate

Switch to our mobile site