OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CRISTIAN

Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru întreaga unitate administrativ-teritorială CRISTIAN a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Căminului Cultural al Comunei Cristian și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice

ATENȚIONARE!

ATENȚIONARE! Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI) Extrasul de plan cadastral, pe ortofotoplan, online (15 LEI) SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro sau site-ul: www.ancpi.ro Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CRISTIAN

Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru întreaga unitate administrativ-teritorială CRISTIAN. Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Căminului Cultural al Comunei Cristian și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 26.11.2021 fiind ultima zi de afișare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor

OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AGNITA

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 86, 87, 89 și 98  din UAT AGNITA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului AGNITA și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa cererile de rectificare a

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT Cristian

Denumire județ: Sibiu Denumire UAT: CRISTIAN Sectoare cadastrale: întreaga unitate administrativ-teritorială Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru întreaga unitate administrativ-teritorială pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată,

OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AȚEL

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 7, 11, 44 și 46  din UAT AȚEL a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Ațel și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa cererile

OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ȘEICA MICĂ

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 7, 8, 9, 10 și 14  din UAT ȘEICA MICĂ a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Șeica Mică și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa

OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MOȘNA

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 26, 28, 29, 30 și 45  din UAT MOȘNA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Moșna și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa cererile de rectificare

OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ALȚÎNA

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 29, 30, 31, 35, 36 și 38 din UAT ALȚÎNA. Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Alțîna și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 01.11.2021 fiind ultima

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed