OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MOȘNA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MOȘNA Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pe sectoarele cadastrale nr. 34 și 42 din UAT MOȘNA, au fost afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei

OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: COPȘA MICĂ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: COPȘA MICĂ. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru: sectoarele cadastrale nr. 14 și 15 din UAT COPȘA MICĂ. Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate la sediul Primăriei

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT COPSA MICA

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Denumire județ: Sibiu Denumire UAT: COPȘA MICĂ Sectoare cadastrale: 14 și 15. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 14 și 15, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.

Switch to our mobile site