Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CHIRPĂR

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CHIRPĂR. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 95 și 101 din UAT CHIRPĂR a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ALȚÎNA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ALȚÎNA. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 27, 28, 40, 54, 55, 56, 61, 62, 83, 87, 88 și 89 din UAT ALȚÎNA a fost

Switch to our mobile site