OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: ROȘIA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: ROȘIA. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru: sectoarele cadastrale nr: 108, 113, 116, 117, 122, 123, 125, 159, 160, 161, 169, 173, 174, 175 din UAT ROȘIA. Documentele