OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială HOGHILAG

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială HOGHILAG. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectorul cadastral nr. 48 din UAT HOGHILAG a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Hoghilag și