OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ROȘIA

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 108, 113, 116, 117, 122, 123, 125, 159, 160, 161, 169, 173, 174 și 175 din UAT ROȘIA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Roșia și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În