OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AGNITA

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 86, 87, 89 și 98 din UAT AGNITA. Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Agnita și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 18.09.2021 fiind ultima zi de