OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CRISTIAN

Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru întreaga unitate administrativ-teritorială CRISTIAN a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Căminului Cultural al Comunei Cristian și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice

Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed