ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT BOITA

  Denumire UAT:   BOIȚA Sectoare cadastrale: 3 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 3 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Social Media Icons Powered by Acurax Website Design Expert
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed