Anunt COD 3.1.2 – Servicii pozitionare GNSS în timp real

Având în vedere dispoziţiile Ordinulului Directorului General al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Şi instituţiile sale subordonate,  care intră în vigoare la data de 04.02.2019, vă comunicăm următoarele cu privire la serviciile  cod 3.1.2. – Servicii poziţioanare GNSS în timp real:

–          Modalităţile de plată sunt:

o       Online –  prin sistemul de plată electronic – e-payment al ANCPI disponibil la adresa epay.ancpi.ro

o       Prin virament bancar astfel:

§         în contul Centrului Naţional de Cartografie RO57TREZ701501503X017556 deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti, CUI 14057015, cu menţionarea Codului şi Denumirii serviciului

–          Atenţie! Pentru serviciul cod 3.1.2. – Servicii de poziţionare GNSS în timp real se va menţiona  la momentul plăţii numărul de rovere pentru care solicită cont acces ROMPOS.

–          Activarea serviciului se va furniza în termen de 1 zi  lucrătoare de la data confirmării încasării contravalorii serviciului in cont .

–          În cazul plăţii prin virament bancar, o copie a ordinului de plată se va transmite prin email la adresa: plati@rompos.ro cu precizarea următoarelor informaţii în mesaj:

o       Număr / data document de plată

o       Numărul de rovere

Switch to our mobile site