Ordinul nr. 1162/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Cristian din judeţul Sibiu

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI – Ordin nr. 1162/2019 din 12 aprilie 2019
Ordinul nr. 1162/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Cristian din judeţul Sibiu

În vigoare de la 10 mai 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 10 mai 2019.
    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

   Art. 1. –   (1) Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Cristian din judeţul Sibiu, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară. 

   (2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale menţionate la alin. (1).
   Art. 2. –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruţ Ştefănescu
    Bucureşti, 12 aprilie 2019.
    Nr. 1.162.

Switch to our mobile site