OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială BÂRGHIȘ

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială BÂRGHIȘ

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pe sectorul cadastral nr.109 din UAT BÂRGHIȘ, a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Bârghiș și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu  data de 20.07.2020 fiind ultima zi de afișare

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

  • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
  • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
  • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare se vor comunica în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.

Switch to our mobile site