ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT CHIRPAR

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT: CHIRPĂR

Sectoare cadastrale: 95 și 101.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 95 și 101 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 28.07.2020

Data de sfârșit a afișării:   28.09.2020

Adresa locului afișării publice: Localitatea Chirpăr, Strada Principală, nr. 47,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Chirpăr.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon 0269 586 101.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Chirpăr de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023  pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Switch to our mobile site