ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT ALTINA

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT: ALȚÎNA

Sectoare cadastrale: 27, 28, 40, 54, 55, 56, 61, 62, 83, 87, 88 și 89.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 27, 28, 40, 54, 55, 56, 61, 62, 83, 87, 88 și 89 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 28.07.2020

Data de sfârșit a afișării:   28.09.2020

Adresa locului afișării publice: Localitatea Alțîna, Strada Principală, nr. 94,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Alțîna.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon 0269 581 101.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Alțîna de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023  pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Switch to our mobile site