OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: DUMBRĂVENI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: DUMBRĂVENI.

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru:

  • sectoarele cadastrale nr. 34, 46, 48, 56, 57, 66, 69, 70, 80 și 81 din UAT DUMBRĂVENI;

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Dumbrăveni și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 21.09.2020 fiind ultima zi de afișare

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la:

  • sediul Primăriei Orașului Dumbrăveni de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00.