OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: NOCRICH

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: NOCRICH

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru:

  • sectoarele cadastrale nr. 15, 16, 17, 18, 19, 31, 99, 100, 107, 121, 122, 123, 131,141 din UAT NOCRICH.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Nocrich și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 21.09.2020 fiind ultima zi de afișare

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Nocrich de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.