OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: OCNA SIBIULUI

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: OCNA SIBIULUI

             Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru:

  • sectoarele cadastrale nr. 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 36 și 42 din UAT OCNA SIBIULUI;

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Ocna Sibiului și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 22.09.2020 fiind ultima zi de afișare

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la:

  • sediul Primăriei Orașului Ocna Sibiului de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.