OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială GURA RÂULUI

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială GURA RÂULUI

Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru întreg UAT-ul  GURA RÂULUI, a fost afișată timp de 60 de zile la Centrul Cultural „Ioan Macrea” din comuna Gura Râului, județului Sibiu. și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu  data de 24.07.2020 fiind ultima zi de afișare.

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

  • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
  • Va recepționa Livrarea nr. 3 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
  • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare se vor comunica în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.