OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: CHIRPĂR

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: CHIRPĂR.

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru:

  • sectoarele cadastrale nr. 95 și 101 din UAT CHIRPĂR;

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Chirpăr și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 28.09.2020 fiind ultima zi de afișare

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la:

sediul Primăriei Comunei Chirpăr de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00