OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: ALȚÎNA

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: ALȚÎNA.

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru:

  • sectoarele cadastrale nr. 27, 28, 40, 54, 55, 56, 61, 62, 83, 87, 88 și 89 din UAT ALȚÎNA;

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Alțîna și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 28.09.2020 fiind ultima zi de afișare

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la:

  • sediul Primăriei Comunei Alțîna de luni până joi între orele 9:00 – 15:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.