OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de soluționare a cererilor de rectificare sectoare UAT Altina, Chirpar, Nocrich, Poplaca

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de soluționare a cererilor de rectificare pentru:

  • sectoarele cadastrale nr. 41, 43, 44, 45, 67, 68, 69 și 91 din unitatea administrativ-teritorială ALȚÎNA;
  • sectoarele cadastrale nr. 63, 82, 85, 105 și 118 din unitatea administrativ-teritorială CHIRPĂR;
  • sectoarele cadastrale nr. 21, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 51, 110, 111, 115, 116, 117, 120 și 128 din unitatea administrativ-teritorială NOCRICH;
  • sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 11, 12 și 14 din unitatea administrativ-teritorială POPLACA.

 

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

  • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
  • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

 

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare se vor comunica în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

 

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.