OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: COPȘA MICĂ

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: COPȘA MICĂ.

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru:

  • sectoarele cadastrale nr. 14 și 15 din UAT COPȘA MICĂ.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate la sediul Primăriei Orașului Copșa Mică și pe pagina de internet a ANCPI:  http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, timp de 60 de zile, data de 26.10.2020 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la:

  • sediul Primăriei Orașului Copșa Mică de luni până joi între orele 9:00 – 15:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

Switch to our mobile site