OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU ANUNȚĂ ÎNCEPEREA PERIOADEI DE AFIȘARE A DOCUMENTELOR TEHNICE CADASTRALE ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: OCNA SIBIULUI.

ocna_2020

Switch to our mobile site