ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT Micasasa

ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT: MICĂSASA

Sector cadastral: 66

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 66, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 15.10.2020

Data de sfârșit a afișării: 14.12.2020

Adresa locului afișării publice: Comuna Micăsasa, Str. 1 Decembrie nr.144, județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Micăsasa.

Alte indicații pentru cei interesați: telefon: 0269-673750,

fax: 0269-514302.

 

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Micăsasa de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.

 

 

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Switch to our mobile site