OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: MOȘNA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: MOȘNA
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru:
• sectorul cadastral nr: 10 din UAT MOȘNA;

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Moșna și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 01.04.2021 fiind ultima zi de afișare

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la:
 sediul Primăriei Comunei Moșna de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.