OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: DUMBRĂVENI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: DUMBRĂVENI
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru:
• sectoarele cadastrale nr: 29, 33, 52, 65, 68, 93, 95, 99 din UAT DUMBRĂVENI;

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Dumbrăveni și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 01.04.2021 fiind ultima zi de afișare

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la:
 sediul Primăriei Orașului Dumbrăveni de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00.