OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: ROȘIA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: ROȘIA.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru: sectoarele cadastrale nr: 108, 113, 116, 117, 122, 123, 125, 159, 160, 161, 169, 173, 174, 175 din UAT ROȘIA.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Roșia și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 03.04.2021 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Roșia de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.