ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT Chirpar

Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: CHIRPĂR
Sectoare cadastrale: 3, 5, 10, 17, 43, 44, 55, 71, 79, 80, 91 și 92

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3, 5, 10, 17, 43, 44, 55, 71, 79, 80, 91 și 92 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 22.02.2021
Data de sfârșit a afișării: 23.04.2021

Adresa locului afișării publice: Localitatea Chirpăr, Strada Principală nr. 47, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Chirpăr.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 586 101

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Chirpăr de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.