ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT Slimnic

 

Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT: SLIMNIC

Sectoare cadastrale: 1, 8, 57, 59, 61, 67, 78, 93, 94, 95, 104, 116 și 123

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 1, 8, 57, 59, 61, 67, 78, 93, 94, 95, 104, 116 și 123 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 23.02.2021

Data de sfârșit a afișării:   24.04.2021

Adresa locului afișării publice: Localitatea Slimnic, Strada Principală nr. 6, Județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Slimnic.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 856 101

                                                            Fax       (0269) 856 319

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Slimnic de luni până joi între orele 8.30 – 15.00 și vineri între orele 8.30 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023  pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.