ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT OCNA SIBIULUI

Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT: OCNA SIBIULUI

Sectoare cadastrale: 2, 18, 37, 55, 57, 58 și 93

 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2, 18, 37, 55, 57, 58 și 93 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data de început a afișării: 26.02.2021

Data de sfârșit a afișării:   27.04.2021

 

Adresa locului afișării publice: Orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, 

                                                      județul Sibiu

Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Ocna Sibiului.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 541 301

Fax       (0269) 541 302

 

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Ocna Sibiului de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

 

 

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.