OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CHIRPĂR

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CHIRPĂR:

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 10, 17, 43, 44, 55, 71, 79, 80, 91 și 92 din UAT CHIRPĂR.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Chirpăr și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 23.04.2021 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Chirpăr de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.