ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT SURA MICA

Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT: ȘURA MICĂ

Sectoare cadastrale: 5, 6, 9, 10, 16, 23 și 28

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 5, 6, 9, 10, 16, 23 și 28 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 12.04.2021

Data de sfârșit a afișării:   11.06.2021

 Adresa locului afișării publice: Comuna Șura Mică, str. Șoseaua Sibiului nr. 174,                                                               județul Sibiu

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Șura Mică

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 577 101    

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Comunei Șura Mică de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

 

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.