ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT SEICA MICA

Sectoare cadastrale: 5, 7, 8, 9, 10 și 14

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 5, 7, 8, 9, 10 și 14 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 06.07.2021

Data de sfârșit a afișării:   04.09.2021

Adresa locului afișării publice: Comuna Șeica Mică, Nr.75, Județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Șeica Mică.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0369) 108 644

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Șeica Mică de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/