OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MOȘNA

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 26, 28, 29, 30 și 45 din UAT Moșna.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Moșna și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 03.09.2021 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Moșna de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.