ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT ATEL

Sectoare cadastrale: 4, 5, 6, 7, 11, 44 și 46

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale  4, 5, 6, 7, 11, 44 și 46 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 08.07.2021

Data de sfârșit a afișării:   06.09.2021

Adresa locului afișării publice: Comuna Ațel, Str. Regele Mihai I, Nr. 388, Județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Ațel.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 515 714

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Ațel de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/