OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AȚEL

ocpisibiu.ro

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 7, 11, 44 și 46  din UAT AȚEL a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Ațel și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

  • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
  • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
  • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed