ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT Nocrich

ocpisibiu.ro

Denumire UAT: NOCRICH
Sectoare cadastrale: 40, 41, 53, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 104, 105, 106, 112, 113, 129, 130, 135, 136, 138, 142 și 144

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 40, 41, 53, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 104, 105, 106, 112, 113, 129, 130, 135, 136, 138, 142 și 144 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 17.12.2021
Data de sfârșit a afișării: 15.02.2022

Adresa locului afișării publice: Comuna Nocrich, Strada Principală, nr. 284, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Nocrich.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 582 111,
(0269) 582 102,
Fax (0269) 582 144.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Nocrich de luni până joi între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed