ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT BOITA

ocpisibiu.ro

 

Denumire UAT:   BOIȚA

Sectoare cadastrale: 3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 3 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 13.01.2022

Data de sfârșit a afișării:   14.03.2022

Adresa locului afișării publice: Localitatea Boița, Strada Traian nr.263, județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Boița.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 556 136,

                                                    Fax       (0269) 556 136.

           Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Boița de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed