OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială NOCRICH

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială NOCRICH. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 47, 93 și 140 din UAT NOCRICH a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei

OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ALMA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ALMA. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 76, 92 și 94 din UAT ALMA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT BAZNA

Denumire județ: Sibiu Denumire UAT: BAZNA Sector cadastral: 66 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 66, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările

OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în UAT HOGHILAG

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: HOGHILAG Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru: • sectorul cadastral nr. 48 din UAT HOGHILAG; Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la