OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CRISTIAN

Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru întreaga unitate administrativ-teritorială CRISTIAN a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Căminului Cultural al Comunei Cristian și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice

ATENȚIONARE!

ATENȚIONARE! Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI) Extrasul de plan cadastral, pe ortofotoplan, online (15 LEI) SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro sau site-ul: www.ancpi.ro Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

LISTA CANDIDAȚILOR CARE POT PARTICIPA LA EXAMENUL DE AUTORIZARE ORGANIZAT DE OCPI SIBIU SESIUNEA OCTOMBRIE 2021

  Lista examen autorizare sesiunea oct 2021 Conform art. 6-(1) din HG nr. 91/22.10.2021 accesul este ”permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația de a verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID – 19 care va fi scanat

OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CRISTIAN

Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru întreaga unitate administrativ-teritorială CRISTIAN. Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Căminului Cultural al Comunei Cristian și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 26.11.2021 fiind ultima zi de afișare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor

OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AGNITA

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 86, 87, 89 și 98  din UAT AGNITA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului AGNITA și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa cererile de rectificare a

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT Cristian

Denumire județ: Sibiu Denumire UAT: CRISTIAN Sectoare cadastrale: întreaga unitate administrativ-teritorială Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru întreaga unitate administrativ-teritorială pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată,

OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AȚEL

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 7, 11, 44 și 46  din UAT AȚEL a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Ațel și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu. În perioada următoare, OCPI Sibiu: Va soluționa cererile

Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed