Anunt expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale UAT MICĂSASA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MICĂSASA. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectorul cadastral nr. 66 din UAT MICĂSASA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Micăsasa și

ANUNȚ DE PRESĂ – PRELUNGIRE PERIOADA SISTARE ACTIVITATE RELATII CU PUBLICUL

ANUNȚ DE PRESĂ OCPI Sibiu, 10.12.2020 În scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus (COVID-19), în perioada 14.12.2020 – 31.12.2020, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu prelungește sistarea activității de relații cu publicul (audienţe, registratură și ghișee) din cadrul BCPI Sibiu, BCPI Agnita, BCPI Avrig, BCPI Mediaș și BCPI Săliște. Sistarea activității de

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ București, 4.12.2020 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ București, 4.12.2020  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin  pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat

OCPI Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială NOCRICH

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială: NOCRICH.  Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru: sectoarele cadastrale nr: 47, 93 și 140 din UAT NOCRICH. Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de

OCPI Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială NOCRICH

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială NOCRICH. Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 54, 55, 56, 57, 92, 108, 133, 134, 139 și 143 din UAT NOCRICH a fost

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT NOCRICH

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT NOCRICH Denumire județ: Sibiu Denumire UAT: NOCRICH Sectoare cadastrale: 47, 93 și 140 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 47, 93 și 140 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.

Anunt operațiuni de mentenanță programată la sistemele informatice ANCPI

Vă informăm că în perioada 27 noiembrie, ora 14.30 – 2 decembrie 2020, ora 8.30 vor fi executate operațiuni de mentenanță programată la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Din această cauză, în perioada menționată, aplicația #eTerra, precum și celelalte sisteme informatice vor fi indisponibile. În măsura în care operațiunile de