Program nou functionare OCPI

Incepand cu data de 1 septembrie 2014, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu își modifică programul de lucru cu publicul. Astfel, oficiile din țară vor prelua și vor elibera cereri și lucrări după următorul program: Depunerea cererilor având ca obiect serviciile de cadastru și publicitate imobiliară se efectuează, pentru toate categoriile de solicitanți, zilnic,

Ordinul DG ANCPI nr.700/2014

Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 571/31.07.2014 a fost publicat Ordinul Directorului Genenral al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed