Recent posts

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Nocrich_anunt prealabil

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU ANUNȚĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE AFIȘARE A DOCUMENTELOR TEHNICE CADASTRALE ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: NOCRICH

Anunt incheiere perioada de afisare –...
Read more

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU ANUNȚĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE AFIȘARE A DOCUMENTELOR TEHNICE CADASTRALE ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: DUMBRĂVENI

Anunt incheiere perioada de afisare –...
Read more

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU ANUNȚĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE AFIȘARE A DOCUMENTELOR TEHNICE CADASTRALE ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: OCNA SIBIULUI

Anunt incheiere perioada de afisare – OCNA...
Read more

LISTA CUPRINZÂND SALARIAŢII ADMIŞI SĂ PARTICIPE LA EXAMENUL DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN URMA SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIILOR

solutionare contestatii